U heeft teveel leveranciers. Wie wilt u houden en wie niet, en waarom?
Hoe vergelijkt u uw leveranciers objectief met elkaar ?
Hoe haalt u het beste uit uw leveranciers ?
 
Wij analyseren uw leveranciersbestand.
Hierbij onderzoeken we onder andere of er dubbelingen of overlappingen zijn, we kijken naar het aantal facturen en creditnota's per leverancier en rubriceren klachten over leveranciers.
 
Onze bevindingen worden helder en duidelijk gerapporteerd en we geven onderbouwde aanbevelingen voor verbeteringen.
 
 
Om verbeteringen door te voeren zullen gesprekken gevoerd worden met leveranciers en zonodig met interne belanghebbenden binnen uw bedrijf. Hierbij kunnen wij assisteren of we kunnen de gesprekken namens u voeren, uiteraard volgens een vooraf bepaalde strategie en met duidelijke terugkoppeling.