U moet onbekende zaken inkopen en mist de marktkennis op dit vlak.
U wilt snel een offerte voor een bijzonder product, of om uw huidige leverancier te controleren.
U wilt zich richten op hoofdzaken en kunt niet teveel tijd steken in bijzaken als het bestellen van MRO goederen, maar u realiseert zich ook dat het totaal van deze bijzaken er wel degelijk toe doet.
Wij verzorgen uw inkoop van offerte tot just-in-time levering op de door u gewenste locatie(s).
 
 
 
Er zijn goede argumenten voor het uitbesteden van (een deel) van uw inkoop. De 80-20 regel (Pareto) stelt dat 80% van uw inkoop gerealiseerd wordt bij 20% van uw leveranciers, en andersom 20% bij 80% van de leveranciers. Dit houdt ook in dat 80 % van de verkrijgingkosten wordt gemaakt voor 20% van het inkoopvolume.
Voor dit inkooppakket geldt dat door uitbesteding forse organisatorische en logistieke besparingen gerealiseerd kunnen worden.